Bo har fått fler stora priser genom åren.

År 2013 fick Humlor i Sverige utnämnade om en av Sveriges vackraste böcker 2012 av Svensk Bokkonst.

"De utvalda böckerna är föredömligt producerade och präglas av ett professionellt samspel mellan form och innehåll. Bedömningen sker av en branschjury och i år granskades totalt 286 böcker under tre dagar i Kungliga biblioteket."

År 2003 fick han Naturvårdspriset av ArtDatabanken med motiveringen:  

”För en helt unik gärning som konstnär och folkbildare. Hans illustrationer har betytt oerhört mycket för botanik- och naturvårdsintresset i Sverige. De har stimulerat många människor såväl till naturstudier som till praktiska bevarandeinsatser. Han är Nordens främsta botaniska illustratör och av världsklass, med en enastående uthållighet och vetenskaplig noggrannhet. Med klassisk teknik och stark känsla för färg och form uppnår han ett resultat av yppersta kvalitet”


År 1993 fick han Rosénpriset av Forskningsrådsnämnden, som då för första gången gick till en konstnär. Motivering:

”Bo Mossberg är en botanikens bildskapare. Han målar vår flora med en unik kombination av precision och känslighet. Denna förmåga har han bland annat dokumenterat i ett antal bokverk, nu senast ”Den nordiska floran” där han insiktsfullt svarar för hela det omfattande bildmaterialet.
Bo Mossberg gör botaniken till ett äventyr och en skönhetsupplevelse, samtidigt som han möter de vetenskapliga kraven på exakthet och systematik. I tusentals akvareller skildrar och förklarar han vår floras rikedom för en stor publik. Bo Mossbergs bildskapande är därför en populärvetenskaplig presentation av yppersta klass.”


Och inte minst:

År 2000 fick han “The Jill Smythies Award” från the Linnean Society of London
“In recognition of excellence in published illustrations, such as drawings or paintings, in aid of plant identification, with the emphasis on botanical accuracy and the accurate portrayal of diagnostic characteristics.”