Bildnamn Bo Mossberg
Bildnamn

Illustratör, konstnär och jazzmusiker.

Bo Mossberg, född 1935, är en stor folkbildare och har en omfattande produktion av framför allt akvareller med botaniska motiv samt landskap. Han är välkänd inte minst som illustratör av ett stort antal böcker om växter, svampar och orkidéer. Böckerna har getts ut i mycket stora upplagor. Här följer några av hans senaste böcker:

2018 kom en ny upplaga av den populära boken Nordiska Floran. Denna fick nu namnet Nordens Flora och är kompletterad med en mängd nya växter.
2017 kom en nya upplaga av Orkidéer i Europa.
Bo gav ut en egen bok 2015 som heter Bo Mossberg - En bildbiografi, i den kan man följa hans liv från 40-talet och framåt. 
Läs mer om boken i fliken ovan, Boken-En bildbiografi. 
Under 2013 kom även böckerna Svampar i Sverige och Sofis upptäcktsfärd.
2012 så kom boken, Humlor i Sverige. Som också blev utnämnd till en av 2012 års vackraste böcker av Svensk Bokkonst. 

Han har också ställt ut ett stort antal gånger och fått flera prestigefyllda utmärkelser.

I flikarna ovan finns det mer att läsa om Bo Mossberg och hans produktioner.